ศรีอโยธยา

 

ศรีอโยธยา เป็นซีรี่ย์สัญชาติไทยทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านบาท เป็นผลงานกำกับของ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ ซึ่งออกอากาศตอนแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 90 และเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยาม โดยตัวซีรี่ย์นั้นมีนักแสดงมากมายเข้าร่วมแสดง เช่น ศรราม เทพพิทักษ์, ธีรภัทร์ สัจจกุล, หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, นพชัย ชัยนาม, ปกรณ์ ลัม, หม่อมหลวงสราลี กิติยากร, สินจัย เปล่งพานิช, พิมดาว พานิชสมัย, เขมนิจ จามิกรณ์, วรนุช ภิรมย์ภักดี, รัดเกล้า อามระดิษ, รฐา โพธิ์งาม โดยซีรี่ย์มีการเตรียมงานสร้างตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 โดยผู้สร้างระบุว่าเนื้อเรื่องของศรีอโยธยานั้นจะแตกต่างจากเรื่องราวที่กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาที่มีผู้สร้างละคร ภาพยนตร์ เล่ามา ด้วยตัวซีรี่ย์จะเป็นการบ่งบอกถึง วัฒนธรรม, ประเพณี, ศาสนา การค้าขาย, ศิลปะต่างๆของอาณาจักรอยุธยาในสมัยช่วงตอนปลายกรุงศรีอยุธยา จนถึง ช่วงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ศรีอโยธยา บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง 2 ยุค คือ ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย – ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และ ยุคปัจจุบัน โดยบอกเล่าผ่านตัวละครทั้ง 4  คือ ดร.พิมาน ขัติยมงคล (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี ,  วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ดารานักร้อง (จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร) , รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์  อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ  ดร.อาคม พงษ์อยุธย์ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง)  โดยการบอกเล่าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์, ความรู้ในด้านวัฒนธรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงเล่าเรื่องของบุคคลสำคัญ เช่น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, สมเด็จพระเพทราชา, สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และอีกมากมาย ทั้งนี้ตัวซีรี่ย์บอกเล่าผ่านยุคปัจจุบันและอดีต โดยมีการใส่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเข้ามาเพื่อความบันเทิงของผู้ชมด้วย ซึ่งซีรี่ย์ก็มีปมปริศนาหลายอย่างที่เล่าผ่านตัวละครทั้ง 4 ในการค้นหาคำตอบ ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เสมือนพาผู้ชมย้อนกลับไปค้นหาคำตอบด้วยกันซึ่งก็มีความผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยที่ไม่เคยมีเรื่องไหนทำมาก่อน นอกจากนี้แล้วในซีรี่ย์ยังแสดงให้ผู้ชมตระหนักถึงเรื่องราวอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีต, บุญคุณของบรรพบุรุษแต่โบราณที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดไว้คงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รักษาสืบต่อๆกันไป